Bilder från privatpersoner är intressanta genom att de är unika. Vi lånar gärna hela samlingar och avgör vad som är av intresse. Alla format kan vi scanna men bäst är negativ.
Fotograf okänd om ej angivet.
Personnamn anges från väster.

  • Klicka på bilden ovanför bildtexten för full storlek.
  • Öka och minska bildens storlek genom kommandot Ctrl+, Ctrl -.
  • Klicka på vänsterpilen för att återgå till galleri.

Bilder från nordöstra ”omnejden”.

Bilden på Estlöts gård från 1868 är en av de äldsta i vår samling.

Spridda bilder från Nyköping