Utsikt över Stora Torget i Nyköping i slutet av 1940-talet. Det är fullt på parkeringen och kommersen på torget pågår för fullt.
Foto Dan Samuelsson

En ”inre grupp” med femtontalet medlemmar träffas veckovis och granskar inkomna objekt, klargör var och när bilden tillkommit och försöker utreda fakta om husens eller platsens historia och dess invånare. Vår förening har idag c:a 140 medlemmar, och för dessa har vi återkommande visningar av bilderna.

Bli medlem i Bildgruppen genom att sätta in 50 kronor på plusgiro 193 88 26-3  eller Swisha till 070 377 78 93. Glöm inte att ange namn och adress. Vi vill också ha din mejladress för att skicka information. Mejla till rolf.blomdahl@gmail.com.

Du får

  • Information om vår verksamhet.
  • Utskick om våra digitala bildvisningar via programmet Zoom