Föreningen

Bildgruppen i Nyköping med omnejd
Organisationsnummer: 817605-2895
E-post: bgnykoping@gmail.com

Om du har något som du tror kan intressera oss eller någon fråga inom vårt område är du välkommen att kontakta:

Stefan Gustafsson
mobil 070-952 7887
E-post: steflen.52@gmail.com

Mats Hedblom, 
tfn 0155-580 90, mobil 070–555 6273
E-post: mats.hedblom@gmail.com

Rolf Blomdahl, kassör
mobil 070-377 7893
E-post: rolf.blomdahl@gmail.com

Styrelsen

Stefan Gustafsson Ordförande
Mats Hedblom Vice ordförande, personuppgiftsansvarig, bildsekreterare
Hans KarlssonSekreterare
Rolf Blomdahl Kassör
Roy LundqvistLedamot
Hans JonssonHedersmedlem, suppleant, biträdande bildsekreterare
Ingo Carlsson-LusthSuppleant
Ronny SagebrandSuppleant

 
Revisorer
Thomas Landqvist
Britt-Mari Mattsson

Valberedning
Britt-Mari Mattsson
Gun Johansson


Hasse Jonsson (t.h.) avgick, efter många år som ordförande för Bildgruppen, vid Årsmötet 2020. Här lyckönskar han vår nyvalde ordförande Stefan Gustafsson.