Anders GUSTAF Lindmark, 1849 – 1891, har tagit flera av de äldsta vyerna över Nyköping. Förutom fotograf, med egen ateljé på flera platser i Nyköping, var Lindmark regementsmusiker. Han sitter längst till höger på bilden med militärer.
Under sommaren 1884 saluförde han ”Vackra vyer öfer Nyköping med dess omgifningar”.
Foto: Okänd
Källa: De förgångnas spegel av Stefan Hammar