Ronny Sagebrand visar bilder i NK-villan. Foto Gun Johansson

Bildgruppen i Nyköping med omnejd arrangerar bildvisningar i egen regi och erbjuder även visningar för andra. Det kan vara föreningar, företag eller organisationer som vill se bilder kring ett särskilt ämne eller område eller blandad visning av bilder ur vårt digra arkiv.

Nu när vi inte kan träffas fysiskt visar vi bilderna via Zoom eller motsvarande. Kontakta någon av oss för närmare information.