Årsmöte 2022-02-15

Bildgruppens i Nyköping med omnejd årsmöte blev ännu en gång digitalt. Drygt 30 medlemmar hade kopplat upp sig via dator, platta eller telefon. Mötesförhandlingarna blev en snabb historia – samtliga funktionärer omvaldes med Stefan Gustafsson som ordförande. Efter mötet berättade Rolf Blomdahl om flygflottiljen F11´s ärorika historia i Nyköping, åren 1941 till 1980. F11 var en spaningsflottilj, och Rolf berättade om vilka flygplanstyper man använde, om hur flygfotot tillgick och om flygarna och annan personal. Det spännande och  äventyrliga arbetet innehöll tyvärr också tragik – många av de unga flygarna förlorade sina liv genom olyckor. Dagens Skavsta flygplats bär på många minnen!

Bildgruppens digitala årsmöte 15 februari – ordföranden Stefan Gustafsson klubbar besluten och Rolf Blomdahl visar bilder och berättar om flygflottiljen F11.
Foto: Ronny SagebrandÅrsmöte 2021-04-06

På grund av pandemin kunde vi inte hålla årsmöte som vi brukar på NK-villan. I stället blev det digitalt via Zoom och 42 medlemmar loggade in för att delta.
Mötesförhandlingarna klarades av snabbt och verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes utan frågor.

Stefan Gustafsson omvaldes som ordförande på ett år, Ronny Sagebrand nyvaldes och Roy Lundqvist omvaldes som styrelseledamöter på två år. Till suppleanter för ett år valdes Hans Karlsson och Ingo Carlsson-Lusth. Thomas Landqvist och Britt-Mari Mattsson valdes som revisorer med Gun Johansson som ersättare. Valberedningen omvaldes och den består av Gun Johansson och Britt-Mari Mattsson.

Efter årsmötet följde visning av bilder från staden under 1950- och 60-talen, tagna och visade av medlemmen Roland Sterner. Att Roland fortsatte sin karriär som fotograf och utbildare inom området var lätt att förstå efter att vi sett hans fina bilder, tagna innan det blev hans yrke.


Årsmöte 2020-02-18

Vid Bildgruppens årsmöte 18 februari avgick Hasse Jonsson efter 16 år som mycket uppskattad ordförande. Han avtackades, förutom med blommor och hedersmedlemskap, med en varm applåd av medlemmarna i fullsatta NK-villan. Till ny ordförande valdes Stefan Gustafsson, som gav en kort presentation av sig och sin bakgrund. Dessbättre valdes Hasse som suppleant i styrelsen, och vi kan således nyttiggöra oss hans stora kunskaper och breda kontaktnät även i fortsättningen. Mats Hedblom och Ronny Sagebrand svarade för den följande bildvisningen, denna gång mest med vyer från innerstaden. Den mycket sakkunniga publiken deltog livligt med kommentarer och rättelser när tveksamheter upptäcktes!


Årsmöte 2019-02-19

Bildgruppen i Nyköping m.o. höll årsmöte den 19 febr i NK-villan. Mötesordföranden Ronny Sagebrand kunde klubba igenom idel omval, med Hasse Jonsson som ordförande. Därefter visade Mats Hedblom bilder med anknytning till is och skridskor, 1910/-20-talets stora stjärna ”våran Otto”, travtävling på is och bandy på Lergropen där halva laget ”plurrade” i en vak framför målet. Efter kaffepausen tog Ronny Sagebrand vid med bilder från stadens stora industrier under 1900-talet; NK, Perioden; ANA, Sunlight, Fors och ”Glödis”, alla nu borta, med fler än 3.000 anställda,. Efter en kavalkad med bilder från 1950-60-talens innerstad tackade åhörarna dagens bildvisare med en nöjd applåd.


Årsmöte 2018-02-20

Bildgruppen i Nyköpings årsmöte den 20 februari hölls som vanligt i NK-villan, och som vanligt var lokalen fullsatt. Proceduren var snabbt avklarad – omval skedde på samtliga poster med Hasse Jonsson som självklar ordförande!

Protokoll från årsmöten

Årsmötesprotokoll 2018-02-20
Årsmötesprotokoll 2017-02-21